About Cecilia

Cecilia Broryd Lönnegren

Jag är född 1974 i Kalmar, för närvarande boende i Stockholm. Om du kände mig… skulle du kunna kalla mig sällskapsocial enstöring. Du skulle veta att jag föredrar bubbel framför vitt, gul framför rosa, gullviva framför ros, vind framför stiltje, hammare o såg framför halsband o örhänge, klänning framför byxor och flätor framför kortklippt…

Om du tog reda på mer skulle du se att jag får tårar i ögonen av sorgliga filmer, vacker musik, stora vidder och hackad lök… och skratt i magen av regndroppar på näsan, solglitter över hav och när sönerna lär mig massa saker utan vuxnas gränser . Om jag ville kunde jag berätta att jag lärt mig hantera motorsåg och att springa imponerande fort till bussen med höga klackar, att jag håller långa tal i duschen och sjunger högt, högt utanför…

Men det du behöver veta här och nu… är att jag ser det mesta omkring mig som fläckar av färger. På arbetstid klurar jag på lagar och regler … men målar gör jag innan och efter och runt omkring…
Här…
… hamnar tavlorna… och vad de säger till dig… avgör bara du…

// Cecilia

Born in 1974 in Kalmar, currently living in Stockholm.
If you knew me … you may call me a “petsocial recluse”. You would know that I prefer bubbles instead of a glass of white wine, yellow instead of pink, cowslip instead of roses, wind not calm weather, hammer and saw before jewelry, dresses before pants and braids before a bob…
If you look closer, you would see that I get tears in my eyes at sad movies, beautiful music, wide open spaces and chopped onion … and laugh at raindrops on my nose, glittering seas and when my sons share their wisdom without limitations. If I wanted to I could tell you how I learned to handle a chainsaw and how to run impressively fast for a bus wearing high heels, that I hold long speeches in the shower and sing loud, loud outside … But what you need to know here and now … is that I see most things around me as spots of color. At work, I think about the laws and regulatory frameworks… but paint I do before and after and around …
Here…
… you will find some of the paintings… and what they say to you … only you decide …
/ / Cecilia

Leave a Reply